อยากถามเรื่องการแปลงดุม integra da7

การสนทนาใน 'Integra Inc.' เริ่มโดย new_ac, 10 ธันวาคม 2011

< Previous Thread | Next Thread >
 1. new_ac

  new_ac New Member Member

  7
  0
  1
  พอดีอยากเปลี่ยนแม็กไปเจอรายถูกใจมาส่วนใหญ่มัจะเป็น5รู100/114ท้ั้นั้นเลย เลยมีความคิดว่าอยากจะเปลี่ยนดุมเลย
  เ ล ย อ ย าก ถ า มว่ า
  1 ถ้า จ ะ แ ป ล ง ตุ ม จ าก4/100เ ป็ น.4/114 ต้ อ ง เ อา ข อง รุ น ไห น มา แ ป ล ง แ ล้ ว ค่า ข อ ง ป ร ะ มาน เ ท่า ไร
  2ถา จ ะ แ ป ล ง ตุ ม จ าก4/100เ ป็ น.5รู114 ต้ อ ง เ อา ข อง รุ น ไห น มา แ ป ล ง แ ล้ ว ค่า ข อ ง ป ร ะ มาน เ ท่า ไร
   
 2. The Answer

  The Answer New Member Member

  148
  2
  0
  เอาดุมและจานเบรคของที่ติดรถมาเจาะครับ ถ้าให้ชัวก็ใส่ hub เพิ่มเข้าไป ง่ายที่สุดแล้วครับ
   
 3. new_ac

  new_ac New Member Member

  7
  0
  1
  ขอบคุณคับ ย
   
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้